1) A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Cím: KOWAX KFT Hotel Magistern, 8600 Siófok, Beszédes stny. 72.
Levélcím: u.a.
Szolgáltatás helyszíne: KOWAX KFT Hotel Magistern, 8600 Siófok, Beszédes stny. 72
Telefon: 06-84-519-600
Fax: 06-84-519-601
E-mail: hmagistern@gmail.com
Internet: www.hotelmagistern.hu

2) A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI

a) a szolgáltatás megrendelése:
A megrendelést minden esetben írásban (telefax, e-mail, stb.) kell megküldeni a szállodának. A megrendelésnek tartalmaznia kell a Vendég nevét, címét, az érkezés és távozás pontos időpontját, a szobatípust, valamint a szolgáltatások (étkezés, program, közlekedés stb…) pontos megnevezését.

A megrendeléskor félreérthetetlen módon közölni kell a szállodával, hogy a Vendég milyen kategóriájú és típusú szobát szeretne megrendelni.

Az étkezések megrendelése történhet a szállásmegrendeléssel egy időben, vagy a helyszínen. A szálloda minden megrendelést írásban igazol vissza (telefax, e-mail).

b) a szolgáltatás lemondása:
A Vendég kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megrendelt szolgáltatások esetleges lemondásáról, módosításáról vagy bármilyen egyéb változásról a szolgáltatás kezdetét megelőzően, írásban tájékoztatja az érintett szállodát.

Egyéni megrendelések esetén kötbérmentes lemondásra – amennyiben a vendéggel megkötött egyedi megállapodás másként nem rendelkezik – az érkezést megelőzően három nappal van lehetőség.

Amennyiben a Vendég nem érkezik meg, illetve rendelését nem mondja le a megfelelő határidőig, a kötbér mértéke a napi szobaárral azonos.

Csoportos megrendelés esetén egyedi üzletkötéskor kerül sor a lemondási feltételek rögzítésére.

Rendezvények, (esküvők, születésnapok, családi rendezvények stb.. esetében) megrendelést követően, foglalót kell fizetni, amely lemondás esetén nem kerül visszafizetésre.

c) a szállodába történő érkezés-távozás:
A szállodai szobát az érkezés napján 14:00 órától lehet elfoglalni, és a hazautazás napján 10:00 óráig kell elhagyni.

d) A szállodai szolgáltatások igénybe vételéhez minden esetben a szobakártya felmutatása szükséges!

3) FIZETÉSI FELTÉTELEK

A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető előre történő átutalással, illetve a helyszínen készpénzzel, bankkártyával, valamint SZÉP kártyával.

Átutalás esetén – amennyiben a szállodával, illetve a helyfoglalási irodával kötött szerződés másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés előtt az illetékes szálloda bankszámláján jóváírni.

A kiemelt időszakokban foglaló fizetését kérjük! Lemondás esetén a foglalót nem áll módunkban visszafizetni, viszont egy tetszőleges időpontban szabadon felhasználható! A foglaló visszautalásáról indokolt esetben a szálloda vezetője dönt, hogy a foglaló hány %-a kerülhet visszautalásra!

4) A HOTEL MAGISTERN ÁRAI

A kiadott árak minden esetben tartalmazzák a nyomtatás időpontjában érvényes, törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amelyet a szolgáltatás helyszínén kell megfizetni.

Az árak – a 7/2001. (III.29.) GM rendelet 7. §-a alapján – a szolgáltatás nyújtásának helyén, jogszabálynak megfelelő módon kerülnek feltüntetésre. A Vendég a szolgáltatás díjáról a szálloda recepcióján is megfelelő tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt.

A KOWAX KFT Hotel Magistern az árváltozás jogát fenntartja. Az aktuálisan érvényesítésre kerülő árakat a szálloda a megrendelés visszaigazolásában közli. A szálloda árainak aktuális alakulásáról tájékoztató a Hotel Magistern honlapján (www.hotelmagistern.hu) található.

5) EGYEDI SZOLGÁLTATÁSOK

a) gyermekkedvezmények:
A kedvezmények kizárólag a szülőkkel együtt utazó gyermekekre érvényesek, diákcsoportokra nem vonatkoznak. Diákcsoportok esetén a gyermekkedvezmény egyedi megállapodás szerint!

b) félpanziós ellátás:
Az érkezés napi vacsorától az elutazás napi reggeliig szól. A köztes napokon a Vendég szabadon választhat az ebéd és a vacsora között. Egy éjszakai szállás foglalása esetén amennyiben a Vendég éttermünk nyitvatartási ideje után érkezik meg szállodánkba – melyről előzetesen tájékoztatja szállodánkat – a félpanzióval egyenértékű hideg csomagot biztosítunk. Csoportos foglalás esetén az étkezések időpontját a megrendelésben és a visszaigazolásban rögzíteni kell.

A szállodába élelmiszer biztonsági és higiéniai okokból étel-ital behozatala nem megengedett!

c) programok:
A programajánlatokról, azok aktuális árairól a szálloda a szállás lefoglalásakor, illetve a Vendég ott tartózkodása alatt ad felvilágosítást. A Hotel Magistern programjairól szóló tájékoztató a szálloda recepcióján található.

d) parkolás:
A szálloda zárt,őrzés nélküli parkolóval, illetve a szálloda előtt nyilvános parkolóval rendelkezik. Parkolóhelyek korlátozott számban állnak rendelkezésre. A parkolóban a KRESZ szabályai az irányadóak.

6) PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

6.1) A panaszkezelési szabályzat célja

A Hotel Magistern vendégei panaszkezelési igényeinek magasabb szintű kielégítése és hatékony kezelése érdekében alakította ki az alábbi szabályzatot.

6.2) A szabályzat alapelvei

A panaszok teljes körű kivizsgálásának és megválaszolásának elve:
A Hotel Magistern vezetésének a legfontosabb, hogy vendégei minden esetben elégedettek legyenek a szálloda által nyújtott szolgáltatásokkal. Emiatt esetleges panaszaikat részletesen ki kell vizsgálni, így a vizsgálat fontos információkat tárhat fel melyekkel növelhető a vendégelégedettség mértéke és feltárható a teljes vendégigény spektruma. Szállodánk a panaszkivizsgálást követően a vendégnek adott válaszában részletesen kitér a panasz kivizsgálásának eredményére és a javasolt rendezésére. A panasz kivizsgálása a szálloda részére információkkal szolgál a problémák elkerülése érdekében teendő további lépésekre, illetve a későbbiekben a hasonló események megelőzésére vonatkozó intézkedésekre.

6.3) A szabályzat hatálya

Személyi hatály
Jelen szabályzat hatálya kiterjed a szállodában dolgozó minden munkatársra, akik kötelesek megismerni jelen szabályzat rendelkezéseit és azok betartásáért személyes felelősséggel tartoznak.

Tárgyi hatálya
A szabályzat hatálya a panaszok bejelentésével kapcsolatos panaszkezelési tevékenységre terjed ki. Jelen szabályzat nem terjed ki a panasznak nem minősülő bejelentések kezelésére.

6.4) Részletes rendelkezések

A panasz
A panasz a Hotel Magistern szálloda szolgáltatásaival szemben felmerülő minden olyan kifogás, melynek rendezésére a panaszos egyértelműen és kifejezetten a szálloda eljárását kéri. Kérjük ügyfeleinket, hogy kifogásaikat elsősorban közvetlenül szállodánkban, vagy a lentebb feltüntetett elérhetőségeinken jelentsék be és ne más szervhez vagy hatósághoz forduljanak.

Nem minősül panasznak, ha az ügyfél tájékoztatást, véleményt, vagy állásfoglalást igényel.

A panaszos:
Panaszos lehet minden olyan, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény alapján fogyasztónak minősülő személy, aki a Hotel Magistern szálloda valamely szolgáltatását igénybe vette, vagy információszerzési szándékkal kereste fel honlapját, Facebook oldalát, illetve nézte, olvasta, vagy hallotta bármely hirdetését.

A panasz bejelentésének módja:

szóbeli panasz

 • személyesen szállodánkban, címünk: 8600 Siófok, Beszédes József sétány 72.;
 • telefonos elérhetőségünkön, Magyarországról a 06 84 519600-as központi telefonszámunkon;

írásbeli panasz

 • postai úton a Hotel Magistern, 8600 Siófok, Beszédes József sétány 72. címre küldött levélben;
 • elektronikus levélben az info@hotelmagistern.hu elektronikus elérhetőségre küldött email üzenetben;
 • szállodánkban a vásárlók könyvébe tett írásbeli panaszbejegyzéssel.

Panaszkezelési határidők

Az írásbeli panaszokat szállodánk vezetősége legkésőbb a jogszabályban előírt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Írásbeli panaszként kezeljük a fenti elérhetőségre küldött leveleket is. Szállodánkban a panaszos részéről mind a vásárlók könyvébe bejegyezve, mind más formátumban leadott írásbeli kifogásokat is panaszként kezeljük.

A szóbeli panaszokat a szállodában lehetőség szerint helyben, azonnal megoldjuk, s amennyiben ez nem lehetséges, akkor a szóbeli panaszról jegyzőkönyvet veszünk fel. A jegyzőkönyvet lehetőség szerint a panaszos egyetértésével véglegesítjük és ennek egy példányát a panaszosnak átadjuk. Amennyiben az átadás a helyszínen nem lehetséges, akkor a jegyzőkönyvet legkésőbb a szóbeli panaszra adott válasszal egyidőben elküldjük a panaszos általunk ismert elérhetőségére – legkésőbb a panasz beérkezésétől számított 30. napon.

A jegyzőkönyv felvételekor az alábbi adatokat rögzítjük:

 • a vendég (panaszos) neve, lakcíme;
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;
 • a panasz részletes leírása, valamint, ha rendelkezésre állnak egyéb, a panaszos által bemutatott iratok, dokumentumok és más bizonyítékok jegyzéke;
 • a szálloda nyilatkozata a panasszal kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges;
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus formában közölt panasz kivételével – a panaszos aláírása;
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje;
 • telefonon vagy egyéb elektronikus formában közölt panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A panasz kezelése

A Hotel Magistern szálloda minden panaszt nyilvántartásba vesz, különös figyelmet fordítva a személyes adatok védelmére. A bekért személyes adatok kizárólag az azonosítás célját szolgálják, ezen kívül nem szolgálhatnak egyéb adatgyűjtési célt.

A panaszt benyújtó ügyfél adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény rendelkezéseinek megfelelően kell kezelni.

A panaszkezelés folyamán az ügyféltől kérhető adatok:

 • neve
 • lakcíme, levelezési címe vagy elektronikus elérhetősége
 • telefonszáma
 • értesítés módja
 • panasszal érintett szolgáltatás megjelölése
 • panasz leírása, oka
 • panaszos igénye
 • a panasz kivizsgálásához szükséges dokumentumok másolata
 • meghatalmazott bejelentő esetén érvényes meghatalmazás
 • minden egyéb adat vagy körülmény ismertetése, amely a panasz kivizsgálásához szükséges lehet.

Az ügyfél fent felsorolt személyes adataira a beazonosíthatóság és a hatékony ügykezelés miatt van szükség.

A panasz nyilvántartása:

A Hotel Magistern a beérkezett panaszokat egységes elvek szerint tartja nyilván. A nyilvántartás úgy van kialakítva, hogy a válaszadás dátuma abból egyértelműen megállapítható legyen. A nyilvántartás alkalmas a panasz okát képező tények megismerésére, a probléma azonosítására, a feltárt tények, események korrigálására és az ezekből levonható tanulságok összefoglalására.

A panasz kivizsgálása:

A panasz kivizsgálása térítésmentes. A panasz kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével történik. A panasz ügyintézésének nyelve magyar. A panasszal kapcsolatos döntésekben nem vehet részt a szálloda azon alkalmazottja, aki az esetlegesen előfordult sérelmezett eseményekben részt vett. Minőségi kifogással kapcsolatos panaszügyekben ki kell tölteni a „Jegyzőkönyv a fogyasztó minőségi kifogásairól” nevű nyomtatványt, függetlenül attól, hogy a panasz írásbeli vagy szóbeli. A jegyzőkönyv tartalmát a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályozza.

A panaszkezeléssel kapcsolatos döntés közlése:

A szálloda helyszínen azonnal orvosolható bejelentéseken felül a panaszügyben hozott érdemi döntését pontos, közérthető és egyértelmű indoklással ellátva és azt írásba foglalva továbbítja a panaszos részére. Ha az érdemi döntést közlő irat jogszabályra hivatkozik, a jogszabályhely megjelölése mellett annak érdemi rendelkezését is ismertetni kell.

Panaszkezeléssel kapcsolatos ügyintézési felelősségi körök:

A Hotel Magistern panaszkezelési folyamataiból adódóan az alábbi személyek jogosultak a panaszkezeléssel érdemben foglalkozni:

Mikola Enikő – Szállodaigazgató
Szőke Réka – Front Office Manager

A vásárló további jogérvényesítési lehetőségei

A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén az ügyfél a következő testületekhez, hatóságokhoz fordulhat:

Amennyiben a Hotel Magistern szálloda panaszkezelési tevékenysége nem a panaszos megelégedésére történt a területileg illetékes Békéltető Testületek ingyenes eljárását igényelheti. Az eljárás megindítására a fogyasztónak minősülő ügyfélnek a fogyasztó lakhelye, vagy a szolgáltatás kötelezettje tevékenységének helye szerinti illetékes megyei kereskedelmi kamara mellett működő Békéltető Testület elérhetőségein lehet eljárást kezdeményeznie. A megyei szervezetek listáját elérheti többek között a www.bekeltetes.hu oldalon. Ezen felül a fogyasztónak lehetősége van bírósághoz fordulni, például amennyiben a békéltetés nem hozott számára megfelelő eredményt.

A megyei szervezetek listája:

Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefon: 06-76-501-500
Fax: 06-76-501-538
Levelezési cím: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6001 Kecskemét Pf. 228.
E-mail: mariann.matyus@bkmkik.hu honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefon: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefon: 06-46-501-091, 501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefon: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefon: 06-22/510-310 vagy 06/22-510-323 Fax: 06-22-510-312
e-mail: fmkik@fmkik.hu vagy csilla.szaller@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefon: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
e-mail: bekelteto@gymskik.hu

Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testület Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15. Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15. Telefon: 06-36-429-612/122 Fax: 06-36-323-615
E-mail: eniko.kovacs@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellet működő Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. emelet 305-306 szoba.
telefon: 06-20-373-2570
e-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefon: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
Email: kemkik@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/A Telefon: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Baranya Megyei Békéltető Testület Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefon: +36-72-507-154
Fax: +36-72-507-152
e-mail: bekelteto@pbkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefon: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-269-0703

Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
Telefon: 06-82-501-000 06-82-501-026
e-mail cím: skik@skik.hu
www.skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefon: 06-42-311-544
e-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefon: 06-74-411-661
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Elérhetőség: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefon: 06-94-312-356
e-mail: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220
Telefon: 06-88-429-008, 08-88-814-111
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefon: 06-92-550-513
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Amennyiben a Hotel Magistern szálloda eljárása a panaszkezelés során megsértette a fogyasztó számára a jogszabályokban biztosított jogokat (így többek között nem adott határidőben, vagy érdemben választ az írásban vagy szóban közölt panaszra, megtévesztette a fogyasztót, esetleg más, a fogyasztóvédelemmel összefüggő jogszabálysértést követett el), a fogyasztó a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) területileg illetékes szervéhez fordulhat. Az NFH területi szervei a megyei Kormányhivatalok Fogyasztóvédelmi Felügyelőségei, melyek minden megyeszékhelyen megtalálhatóak.

A panaszok nyilvántartása:

A Hotel Magistern az írásban érkezett panaszokat jól beazonosítható és visszakereshető módon tárolja az alábbi határidőkig:

 • vásárlók könyvébe történő bejegyzés esetén 5 évig
 • elektronikus levél esetén a panaszbejelentés idejét, tárgyát, válaszadás idejét 5 évig
 • postai levél esetén 5 évig

6.5) Záró rendelkezések

Hatálybalépés:

A panaszkezelési szabályzat rendelkezéseit ezen időponttól kezdve kell alkalmazni.

Siófok, 2020. január 10.

A Vendég kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megismerte, azokat tudomásul vette.