A MAGISTERN HOTEL ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA A VENDÉGEK RÉSZÉRE

A SZÁLLODA HONLAPJÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A Szálloda az üzemeltetett honlapján alkalmaz rövid adatfájlokat, sütiket (cookie ), amelyeket a honlapja a felhasználók számítógépén helyez el. A sütik használatáról, az alkalmazott sütik fajtáiról és az azokról való részletes ismeretszerzés lehetőségeiről a Szálloda a Honlapján a sütik alkalmazásáról szóló figyelmeztetésben a rákattintásra nyíló TOVÁBBI INFORMÁCIÓK menüpontban ad tájékoztatást. A Szálloda saját illetve más társaságok hirdető felületein is lehetőséget ad szobafoglalás indítására. A Szálloda elkötelezett abban, hogy a vendégei személyes adatainak megvédése érdekében a más társaságok által üzemeltetett hirdető felületeken szerződéses partnereitől ugyanazokat a szigorú szabályokat követelje meg, amelyeket a saját honlapján alkalmaz.

A SZÁLLODA VENDÉGEIVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A Szálloda a Honlapján lehetővé teszi a Kapcsolat menüpont alatt magánszemélyek számára is a Szállodával kapcsolatos kérdés feltételét, kritikai megjegyzés, panasz megfogalmazását, illetve bármilyen nem szobafoglalásra irányuló kérés előterjesztését. A Szállodával kapcsolatba lépni szándékozó természetes személy rendelkezésére áll a recepció éjjel-nappal üzemelő telefonszáma, fax vonala illetve egy üzenő felület. Az ezeken beérkező, a kapcsolatba lépő természetes személy által megadott személyes adatok közül a Szálloda csak azokat kezeli, amelyek az esetleges későbbi válaszadáshoz technikailag feltétlenül szükségesek, illetve a pontos válaszhoz nélkülözhetetlenek.

A kezelt személyes adatok köre:

 • a kapcsolatba lépő személy neve,
 • telefonszáma,
 • email címe,
 • az üzenet tárgya (nem feltétlenül tartalmaz személyes adatot),
 • az üzenet tartalma (nem feltétlenül tartalmaz személyes adatot).

Az adatkezelés célja: a kapcsolatba lépő személy megfelelő tájékoztatása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: az ügyintézés lezárulásáig.

A Szálloda a Honlapon Ajánlatkérés menüpont alatt lehetővé teszi a szobafoglalást a
legszükségesebb adatok megadásával.

A kezelt személyes adatok köre:

 • név,
 • lakcím adatok,
 • telefonszám,
 • email cím,
 • tervezett érkezés és távozás időpontja,
 • érkező felnőttek száma,
 • érkező gyermekek száma,
 • üzenet tárgya (nem feltétlenül tartalmaz személyes adatot),
 • egyéb kérés (nem feltétlenül tartalmaz személyes adatot).

Az adatkezelés célja: a szobafoglalás lebonyolítása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: a foglalás lemondása esetén az ezzel összefüggő ügyintézés lezárulásáig, illetve az érintett megérkezéséig.

Előfoglalástól függetlenül a Szállodába bejelentkező vendégek regisztrációra kerülnek bejelentkezéskor a recepción.

A bejelentkezéskor kezelt személyes adatok köre:

 • a vendégek nevei,
 • a vendégek születési ideje,
 • a vendégek lakcíme,
 • a vendégek személyazonosságát igazoló okmány száma (szig. szám, útlevél szám),
 • gépkocsi rendszám,
 • aláírás.

Az adatkezelés célja: a vendéglátásra irányuló szerződés létrehozatala.
Az adatkezelés jogalapja: a Ptk. és egyéb jogszabályok rendelkezései (idegenrendészet, adó jogszabályok).
Az adatkezelés Időtartama: a vendég távozásától számított 8 év.

Bármelyik esetben, ha a Szálloda marketing céljaira akarja felhasználni a vendég személyes adatait, arra az ilyen célú felhasználás előtt figyelmeztetni kell és ki kell kérni az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulását.

A SZÁLLODÁBAN ALKALMAZOTT KAMERÁS MEGFIGYELÉS SZABÁLYAI

A Szálloda zárt és nyílt területein a vagyonbiztonság, a munkabiztonság követelményeinek érvényre juttatása, az esetlegesen bekövetkező balesetek körülményeinek tisztázása és a fokozottan balesetveszélyes berendezések szabályszerű működtetésének megfigyelése érdekében kamerarendszert alkalmaz.

A kamerarendszer működtetésének jogszabályi háttere:

 • a 2012. évi I. tv. a Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mttv),
 • a 2005. évi CXXXIII. tv. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (a továbbiakban: Szvtv),
 • a 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.),
 • az Európai Parlament és a Tanács(EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR).

A kamerarendszer működtetésének szabályait külön kameraszabályzat tartalmazza.

A Szálloda adatfeldolgozója:
A Szálloda könyvelési feladatokat ellátó adatfeldolgozója:
Kátai Consulting Kft., Kátai Tamás ügyvezető

Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
www.naih.hu